Az új digitális lehetőségek és fejlesztések a jövőben nagy hatással lesznek a gazdaságra és a társadalomra, melyben az 5G kritikus szerepet fog játszani. Talán ez a legfontosabb megállapítása az európai távközlési szolgáltatókat tömörítő ETNO nemrég kiadott elemzésének, amely a globális tanácsadó BCG közreműködésével készült. Miközben az 5G és gigabit-képes vezetékes infrastruktúrák hozzájárulása a gazdaság fejlődéséhez és teljesítőképességéhez az egyik kiemelt indoka a hálózatfejlesztésnek, mindez a másik oldalon óriási beruházást fog jelenteni az elkövetkező években. Az ETNO által most bemutatott BCG elemzés igen magasra teszi az 5G várható gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatását Európában, de ugyanakkor az 5G kiépítéséhez még igen jelentős beruházás szükséges.

Az új digitális lehetőségek és fejlesztések a jövőben nagy hatással lesznek a gazdaságra és a társadalomra, melyben az 5G kritikus szerepet fog játszani. Talán ez a legfontosabb megállapítása az európai távközlési szolgáltatókat tömörítő ETNO nemrég kiadott elemzésének, amely a globális tanácsadó BCG közreműködésével készült. Miközben az 5G és gigabit-képes vezetékes infrastruktúrák hozzájárulása a gazdaság fejlődéséhez és teljesítőképességéhez az egyik kiemelt indoka a hálózatfejlesztésnek, mindez a másik oldalon óriási beruházást fog jelenteni az elkövetkező években. Az ETNO által most bemutatott BCG elemzés igen magasra teszi az 5G várható gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatását Európában, de ugyanakkor az 5G kiépítéséhez még igen jelentős beruházás szükséges.

Miközben a távközlési szektor elsődleges célja a pozitív társadalmi hatás elérése és a gazdaságok támogatása, emellett az is egyre fontosabb szemponttá válik, hogy a fejlesztések a lehető legzöldebb módon és eszközökkel valósulhassanak meg. Olyan mindennapi szolgáltatások, mint az oktatás és az egészségügy egyre inkább a digitális szolgáltatások és adatkapcsolatok minőségétől függenek. A gazdaság digitalizációja meglehetősen gyorsan megy végbe, ámbár a jelenlegi helyzet szerint a kiépítés még mindig nem teljes. Az 5G megjelenése és implementálása évi 113 milliárd euróval járulhat hozzá a GDP-hez és 2,4 millió új munkahelyet hozhat létre 2025-ben Európában. A BCG elemzése is azt mutatja, hogy az 5G Európát érintő teljeskörű kiépítéséhez még 150 milliárd eurós beruházásra van szükség.

A távközlési szektor és a hálózatok szerepe globális versenyképességünkben

Ennek megfelelően a távközlési iparág jövője azon múlik, hogy a szolgáltatók képesek-e olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat nyújtani, amelyek a nagy sebességű és biztonságos kapcsolatra épülnek, ezzel teret biztosítva a felhasználóknak a fenntartható digitális gazdaságban és a társadalomban által nyújtott lehetőségek kihasználását.

Mindenesetre az ETNO jelentés szerint egy európai szintű összefogás és együttműködés lesz az alapja mindennek. Európának fel kell zárkóznia a globális versenyben, melyhez a szakértelem és az eszközök adottak; a kontinens vezető szerepet tölt be olyan technológiákban, mint a mobil kommunikáció és a félvezető tervezés. Emellett az USA és Kína is gyors fejlődést mutatnak a jövő technológiái terén, mint például a felhőszolgáltatások, a mesterséges intelligencia, térinformatika, és idővel a kvantum-informatika is. Ezért Európának most kell összefogva és együtt haladnia, hogy piacvezető lehessen.

 Mindezek alapján a jelentés öt olyan területet említ, ahol a távközlési szolgáltatók változást hozhatnak és vezető szerepet játszhatnak idővel egész Európa fejlődésében.

 A hálózat kiépítése és az emberek összekapcsolása

Az ETNO tagvállalatai hatalmas beruházásokat mozgósítanak a digitális infrastruktúra kiépítésére, valamint a kapacitás és a lefedettség bővítésére azzal a céllal, hogy mindenkit kiváló minőségű hálózatokon keresztül kössenek össze. Mindezt azért, hogy a gazdaság és a társadalom minden szektora biztosan profitálhasson az új generációs hálózatokból és az általuk nyújtott szolgáltatásokból.

A hálózati kapacitás hatékony kihasználása kulcsfontosságú lesz a növekvő kereslet és a szigorúbb környezetvédelmi normák összehangolásához. A tudatos környezetvédelem és a fenntarthatóság a részévé vált a mindennapi döntéshozatalunknak, azonban fontos, hogy ezeket a változásokat a társadalom is támogassa és használja a hálózatok által lehetővé tett szolgáltatásokat, ami egyben biztosíthatja a beruházások megtérülését is. Az ETNO elemzése szerint ugyanis a szükséges infrastruktúra kiépítéséhez, majd fejlesztéséhez összesen 300 milliárd euróra lesz szükség az elkövetkező 5 évben.

A kormányoknak és a szabályozóknak is hozzá kell járulniuk a folyamat felgyorsításához és annak hatásának növeléséhez. A szükséges spektrumot és más állami erőforrásokat, például az infrastruktúra elhelyezésére alkalmas telepítési helyeket, időben és költséghatékony módon, a megfelelő feltételek mellett kell elérhetővé tenni. A kontinens digitalizálásában és fenntarthatóbbá tételének elsődleges útja Európa számára az új digitális hálózatok elterjedésének elősegítése

 Európai irányítás és európai megoldások

 Az ETNO felhívja a figyelmet arra, hogy az európai embernek európai platformra lesz szüksége, melyet európaiak irányítanak. Például ma a globális felhőpiac 78%-át négy szereplő irányítja, melyből egyik sem európai, azaz a piacnak csak nagyon kis százalékát uralják európai cégek. Magasabb elvárásokat kell állítanunk, ha ezen a területen biztosítani akarjuk Európa meghatározó szerepét.

 A telekommunikációs társaságok talán ezért is vállalnak egyre aktívabb szerepet Európa vezető szerepének biztosításában és a globális szabványok kialakításában olyan területeken, mint az ‘edge computing’, az Open RAN és a felhő alapú megoldások. A távközlési iparág nyílt módon működik együtt más ipari szereplőkkel, amelyben Európa vezető szerepet vállalhat, valamint támogathatja az uniós szintű megoldások bevezetését, például az eID-n keresztül is.

 A gazdaság és a társadalom digitalizálása

 Európának olyan termékeket és megoldásokat kell létrehoznia, amelyek felgyorsítják a digitalizációt. Ma Európa kis- és középvállalkozásainak 83%-a nem használ fejlett felhőszolgáltatásokat, valamint a kilenc évesek több, mint 60%-a olyan iskolákban tanul, amelyek még mindig nincsenek digitális felszereléssel ellátva.

 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók képesek biztosítani olyan megoldásokat, amelyek a társadalom érdekét szolgálják; például az oktatás zavartalan folytonosságának lehetővé tételével, a kisvállalkozások rugalmasságának javításával és más ipari szektorok termelékenységének, innovációs potenciáljának és fenntarthatóságának javításával. Ezek mellett, ezek a digitális megoldások nem utolsó sorban csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

 A tanulmány szerint az állam és a döntéshozók a szükséges átalakulást a megfelelő politikai célok kidolgozásával segíthetik, támogatva a digitalizáció elterjedését az ipari szektorokban és a közigazgatásban. Számos pénzügyi forrással is segíthetik ezt a folyamatot, emellett csökkenthetik a digitális finanszírozáshoz való hozzáférés bürokratikus akadályait is.

 Az európai polgárok digitális képességeinek fejlesztése

 Az európai polgároknak képeseknek kell lenniük az új technológia befogadására, ennek érdekében a digitális műveltséget és írástudást egy eddig soha nem látott szintre kell emelni. Ma az európaiak majdnem felének nincsenek alapvető digitális ismeretei, míg a vállalatok több mint 57%-ának nehezére esik olyan személyt találni, aki rendelkezik megfelelő digitális ismeretekkel. Idővel ez a képesség olyan alapvető műveltségnek lesz tekinthető, mint az írástudás, ezért a folyamat felgyorsításáért tenni kell.

 A telekommunikációs cégek sokat tesznek a polgárok digitális ismereteinek elsajátítása érdekében; továbbképzési és átképzési programokat kínálnak, mellyel elősegítik a technológia felelősségteljes és biztonságos használatának megtanulását.

 Az állami szektor feladata a digitális ismeretek biztosítása, amely segítheti a polgárokat a digitális gazdaságban és az élethez szükséges készségeket elsajátításában. Prioritásként kell kezelni a digitális továbbképzést és egyértelmű célok szükségesek az unió valamennyi kormánya számára, hogy népszerűsítsék a digitális készségeket az állami intézményeken keresztül.

 Az európai innováció szellemének fellendítése és az állam szerepe

 A digitális innováció fejlődésének elősegítése segíthet nekünk az olyan nagy kihívásokkal szembenézni, mint például klímaváltozás. A technológiai innováció ezen küzdelem motorjává válik, amely számos előrelépést biztosíthat az elkövetkezendő években.

 Az távközlési szektor aktívabb szerepet tölthet be az innovációk és az új technológiák fejlesztése érdekében. Az iparág új technológiákba fektethet be és kockázati tőkével erősítheti az európai technológiai szektort. Ráadásul ezek a befektetések, erőforrások és tudás megoszthatóvá válik a szektorok és ágazatok között is.

 Az ETNO elemzése szerint az állam például támogathatja a konszolidációt az országokon belül és országok között is annak érdekében, hogy a távközlési cégek globális szinten versenyezhessenek. Az új technológiák és az ehhez kapcsolódó startupok fejlesztésének támogatására az állam szintén közvetlen finanszírozást indíthat.

Európa újra nagy lehet

Összegezve, Európa a világpiacot tekintve ismét vezető szerepbe kerülhet a majd a digitális szektorban, ám ehhez az uniós polgárok és tagállamok összehangolt működésére lesz szükség. Hogy ehhez milyen út vezet, arról az ETNO által bemutatott BCG elemzés érdekes adatokkal és megállapításokkal szolgálhat a hazai 5G ökoszisztéma számára is.

 

Az anyagot összeállította: 5G Koalíció Programiroda