Az 5G Koalíció nemrég a fenti címmel tartott horizontális workshopot az új Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) jelentőségéről és várható hatásairól a munkacsoportok tagjai, valamint a tágabb értelemben vett szakmai közönség számára. Magyarország azon négy EU-s tagországok egyike, melyeknél határidőre megtörtént Kódexben foglaltak jogszabályi implementációja.

Az új szabályozás hatásairól dr. Mester Máté, távközlési stratégiai- és szabályozási tanácsadó, az Mspire | Mlaw vezető partnere; dr. Lapsánszky András PhD., tanszékvezető, egyetemi docens, az NMHH igazgatója; dr. Kövesi Gabriella, a HÉT elnöke, az 5GK elnökségi tagja és a Magyar Telekom szabályozási igazgatója; valamint Földes Gábor, a BME GTK Pénzügy Tanszékének PhD hallgatója és az NMHH közgazdasági szakértője tartott előadásokat.