Az 5G-infrastruktúra gyorsuló kiépülése a jövő iparágainak irányításáért folytatott szélesebb körű harc kulcsfontosságú szereplőjévé vált. Ugyanakkor az 5G hálózatok kiépítéséért és a gazdasági szereplők számára nyújtott jelentős mértékű előnyök kiaknázásáért zajló verseny egyre feszültebbé vált a Covid–19 járvány árnyékában.

Az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság új tanulmánya kiemeli, hogy Európának jelentősen növelnie kell az innovatív 5G digitális fejlesztésekbe való befektetések volumenét. Ez az első uniós szintű átfogó elemzés arról, hogy az EU mennyire hajlandó finanszírozni az 5G-technológiából eredő nagyszabású ipari és innovációs átállást.

Az elemzés rávilágít arra, hogy Európa és az Egyesült Államok között jelentős finanszírozási rés mutatkozik az 5G innovációs ökoszisztéma finanszírozása tekintetében, amely évi 4,6 és 6,6 milliárd euró között mozog. Ez a beruházási rés nagy kihívást jelent az 5G gyors fejlődése szempontjából Európában, amely azzal a kockázattal jár, hogy az EU lemarad versenytársaihoz képest.

Az 5G-innováció kulcsfontosságú hajtóereje az európai versenyképességnek, a gazdasági növekedés előmozdításának, miközben biztosítja Európa stratégiailag is fontos digitális autonómiáját. Ezért kritikus fontosságú a kontinens számára, hogy jelentős mértékben növelje az 5G és a digitális innovációk ökoszisztémájába történő befektetéseket, valamint hogy befolyásos szereplőként pozícionálja magát a globális technológiai versenyben. A tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy a tőkebefektetések növelése a digitális startupok korai és növekedési szakaszában egyaránt kulcsfontosságú lesz.

A szerzők szerint az EU-szintű 5G finanszírozási stratégiának arra kell törekednie, hogy maximalizálja a szinergiákat a kínálati oldalon megvalósuló jelentős beruházások, valamint az 5G-csatlakozás által kiváltott új szolgáltatások és megoldások keresleti oldala között. Végül a tanulmány azt részletezi, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások zömében nem ismerik a rendelkezésre álló uniós finanszírozási lehetőségeket. Az Európai Bizottság ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálja az eredményeket és az ajánlásokat, amelyek mentén a jövőben konkrét jogszabályjavaslatokat fogalmaz majd meg. Zárásként összefoglalva megemlíthető, hogy az 5G-technológiába való befektetés mindenképp szükségszerű, mivel a lenti ábrán is jól látható, hogy a zöld színnel jelzett, 5G által támogatott cégek mennyivel több bevételt termelnek, mint a kék színnel jelölt, más technológiát használó vállalatok.

Forrás: https://www.eib.org/en/press/all/2021-065-new-eib-report-boosting-investments-in-european-digital-ventures-to-unleash-the-full-potential-of-5g